Nordisk Stöldmärkning

Säkerhet och trygghet i fokus

Här lägger vi ut tips som hjälper dig att få ett tryggare företag.

Sedan 1990 har vi arbetat med stöldmärkning, inventariemärkning, brännstämplar och nyckelbrickor med abonnemang.

Start

Stöldmärkning

Inventariemärkning

Brännstämpel

Nyckelbricka

Blogg

Om oss


Tips för ett tryggare företag

Blogg: Läs tipsen: Upphittat hittegods hos Polisen | Inventera alla inventarier | Upphittade saker som datorer och mobiler | Behov av märkning till företaget | Stöldmärka IT utrustning | Tryggare företag | Stoppa tjuven | Varför ska vi inventariemärka? | Märka datorer | Stöldmärkning av verktyg och redskap | Märkning av elevdatorer

Överblick och kontroll

Vetskapen om antalet inventarier och var de finns ute på företaget är nog så viktigt. För att få en bra överblick och kontroll krävs en inventarieförteckning där alla inventarier har ett unikt nummer. Med inventarieetiketter tryckta med företagsnamn och löpande nummer ökar även möjligheten att få tillbaka förlorade och kvarglömda saker. Märk all utrustning.

Stöldskydd

Stöldbegärliga inventarier som datorer, surfplattor, smartphones och övrig IT- utrusning m.m. bör stöldskyddsmärkas. Märkningen gör att föremålen inte blir lika intressanta att stjäla. Stöldmärkning.

Verktyg, möbler och andra stöldbegärliga föremål märks bäst med våra brännstämplar. Sätt gärna upp varningsdekaler som talar om att egendomen är stöldmärkt. Läs mer om brännstämplar.

Varsamhet

När ni lämnar kontoret, se upp för stölder. Lämna inte väskor, smartphones och paddor utan uppsyn. Vi får ofta samtal om kvarglömda föremål från restauranger, taxibilar och offentliga lokaler. Samma sak gäller verktyg, lämna dom inte i bilen och framförallt inte synliga.

Nyckelhantering

Det är lätt att tappa eller förlägga nycklar till kontor, lokaler, bilar och hemmet. Så förargligt! Nyckelbrickor med abonnemang hjälper dig här. 9 av 10 förlorade nycklar kommer tillbaka inom några dagar. Läs mer om nyckelbrickor med abonnemang .

Prata säkerhet

Diskutera säkerhet ibland. Hur gör vi med bärbara datorer, surfplattor och smartphones vid resor, restaurangbesök, i taxibilar? Är senaste inköpen med i inventarieförteckningen? Är några nycklar utlånade? Vi ser att företag som aktualiserar dessa frågor då och då undviker många tråkiga problem.


Välj bland våra säkerhetsprodukter

Inventariemärkning StöldmärkningBrännstämpelnyckelbricka


Nordisk Stöldmärkning